EL-MELÎK 

El-Melik olanın yönetiminden kopuş her şeyin ve herkesin birbiri ile ilişkide olduğu muazzam sistemin sağlıklı çalışmasını ve tecellileri etkilemektedir. Zira kâinattaki düzen Melîk isminin tecellisidir.

EL-MELÎK 

El-Melik olanın yönetiminden kopuş her şeyin ve herkesin birbiri ile ilişkide olduğu muazzam sistemin sağlıklı çalışmasını ve tecellileri etkilemektedir. Zira kâinattaki düzen Melîk isminin tecellisidir.

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

 

Mükemmel idareci 

İdaresinde eşsiz ve benzersiz olan. 

 

Muhakkak ki muttakiler, cennetlerde ve aydınlıklardadır.  Muktedir olan Melik’in katında, sâdıklar mevkisindedir. (Kamer 54:54-55)

 

Kâinatta zerreden kürreye, muhteşem bir düzen vardır. Her şey her şeyle bağlantılıdır. Bu bağlardan birini koparmak, tüm düzeni etkileyen sonuçlara yol açabilir. Karahindibanın zarif yapısı onun neslini devam ettirmek için nasıl bir avantajsa kadının latif ve zarif fıtratı suiistimal edilebilecek bir zaaf değil, önemli bir meziyettir.

El-Melik olanın yönetiminden kopuş her şeyin ve herkesin birbiri ile ilişkide olduğu muazzam sistemin sağlıklı çalışmasını ve tecellileri etkilemektedir. Zira kâinattaki düzen Melîk isminin tecellisidir.

Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin
Kur'an'i Hayat Dergisi - Hayatın İnşası İçin

Bu sayfa, Kur'ani Hayat Dergisi'nin resmi sayfasıdır. Dergiyi tanıtma amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar