‘ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İ FARKLI ŞEHİRLERDE VE ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN GENÇLERE SORDUK…

 

1970 yılında yazdığı manifesto ile ‘kimlik Müslümanlığı’na baş kaldıran bir düşünür olan ‘Aliya İzzetbegoviç’i farklı şehirlerde ve üniversitelerde okuyan gençlere sorduk… Bakalım gençlerimizi Aliya’yı ne kadar tanıyor, biliyor ve anlıyorlar.

Aliya İzzetbegoviç kimdir?

Bosna’yı savaştan kurtaran bilge bir cumhurbaşkanıdır.
Hilal, Piri Reis Üniversitesi, Ekonomi ve Finans

Bosna’nın bağımsızlığını kazandıran cumhurbaşkanı. Ülkemizde bazı okullara ismi verilmiştir.
Furkan, FSM Üniversitesi, Mimarlık

Masum insanların kurtarıcısı Bilge Lider.
Sinan, Medeniyet Üniversitesi, Tarih

“Bilim ile din birbirinden ayrıldığı takdirde; din insanları geri kafalılığa, bilim ise ateizme sürükler.” Bu cümlesi üniversite hayatıma yön vermişti.
Öznur, Kastamonu Üniversitesi, ilahiyat

İslam ve siyasi konularda birçok eser veren ve Bosna’yı kurtaran büyük cumhurbaşkanı.
Resul, Üsküdar Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyasi Bilimler

Davasını hayatı pahasına savunan büyük lider.
Muhammet, FSM Üniversitesi, Mimarlık

Çok aydın bir kişilik.
Buğra, Gazi Üniversitesi

“Bizi toprağa gömmeye çalışıyorlar fakat tohum olduğumuzu unutuyorlar.” Bu cümlesinden çok etkilenmiştim.
Irmak, Eskişehir Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kurtarıcı Bilge Lider.
Zülal, FSM Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü

Davasına sadık kalan cesur bir başkan.

  Zehra, Ankara Üniversitesi, İlahiyat

 

Bir ülkenin başbakanıydı ama hangisi hatırlamıyorum ve ülkesinde çok iyi şeyler yapmıştı onu biliyorum. 

Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat

 

Hem İslami hem de siyasi kimliği olan biri. Yaptığı birçok yardımla adını duyurmuş ve İslami kimliğinden dolayı birçok defa hüküm giymiş. Bosna’nın ilk cumhurbaşkanı.

Çanakkale on sekiz mart üniversitesi, İlahiyat

 

Aliya İzzetbegoviç’i tanıyorum. Kendisinin mücadelesi çok genç yaşta başlamış yazdığı eserlerle hem İslam alemine ışık tutmuş hem de inandığı davası uğruna verdiği mücadelesinde Boşnak halkının umudu olmuştur. Kendisi Bosna’nın ilk cumhurbaşkanıdır. Manevi anlamda da fikirleri benim için çok kıymetlidir. Allah ondan razı olsun ☺

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat

 

Aliya I

İzzetbegoviç Müslümanların Avrupalıların kölesi olmayacağını onlara ispatlamaya çalışmış ve başarılı olmuş lider bir kişiliktir. Hayattayken de Rte ye çeşitli tavsiyelerde bulunup ülkesini emanet etmiş ve bu dünyadan göçmüştür.

 

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat

 

 

Büyük bir komutan muhakkak, Bosna halkı ve tüm Müslümanlar adına 20.yüzüyılın sonlarına doğru girişilen Sırplar ve Hırvatlara karşı verilen mücadelede, kimliği duruşu ile büyük bir önderlik içinde savaşmıştır, bıraktığı miras olarak eserlerini de okumak gerekiyor.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Tanımıyorum gayet net.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat

 

Boşnakların cumhurbaşkanı.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat

 

 

 

Çok iyi bir İnsan, bir devlet başkanı.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat

 

Zor ve karşı mücadele eden ve din üzerine kitapları olan bir cumhurbaşkanıdır.

 

Anadolu üniversitesi, ilahiyat

 

İnancı kuvvetli hedefi sağlam davası İslam olan tarihin şeref verici liderlerinden biridir.

 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat

 

Aliya Bosna Hersek’te yaşamış ve o ülkede Müslümanlar için mücadele vermiş bilge bir insandır. Aynı amanda Müslümanlık için önemli bir şahsiyettir. Neden ‘Bilge Kral’ denmiş bunu tam bilmiyorum ama tanıdığım kadarıyla mücadelesi sırasında akıllıca davrandığı için denmiş olabilir.

 

Sümeyye, Kur’an Okulları, 19

 

Aliya Bosna Hersek’in ilk başkanıdır. Neden bilge kral dediğini bilmiyorum ama galiba çok okuyup araştırması ve bilgili oluşundan olsa gerek. ‘Doğu Ve Batı Arasında İslam’ adlı bir kitabı var. Dünya kültürü ve düşünce konulu Marksizm, materyalizm ya da bunun gibi birçok düşünce akımına tezler geliştirmiştir farklı perspektifle ideolojilere güzel yorumlar yapıyor. Birçok kere hapse girmiştir. Aliya İzzetbegoviç tek cümleyle çağa iz bırakan dava adamıdır. Daha yeni bir kitaba başladım Aliya’nın hayatını anlatıyor, iyi denk gelmiş.

Zehra Sarıkaya 15, lise

 

Aliya Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanıdır. Bilge kral denmesinin nedeni de sanırım İslami bir kimliğe sahip oluşudur. Aliya İzzetbegoviç gökyüzünün öğrencisi olduğu için yeryüzünün de öğretmeni olabilmiş bir öğreticidir.

 

Hatice Beyza Demirbaş, 17, Lise

 

1)Aliya İzzetbegoviç, Boşnak devlet adamı ve bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı.

2)Aliya’ya “Bilge Kral” denmesinin sebebi, kendisinin sahip olduğu felsefî ve siyasî kimliktir.

3) Yaratılmış olduğu fıtratıyla hayat süren ve hiç sapmayan, Allah uğruna kendini feda eden Yüce insan.

Esra Kırtay, 20, Lise Mezunu