AHLAK’IN KRONOLOJİSİ

 • Ve Allah, bir beşer yaratacağını söyledi.
 • Melekler “Kan dökecek birisini mi” dedi.
 • Adem’e bilgi edinme ve üretme özelliği verildi.
 • İblis; Adem’den üstün olduğunu diyerek isyan etti.
 • Adem’in çocukları melekleri haklı çıkardı. İlk kan döküldü.
 • Allah, insan ile alakayı kesmedi, Resuller göndermeye başladı.
 • Tüm resuller; Allah tarafından gönderilmiş, bir insan ve sadece bir elçi olduklarını beyan ederek, kendilerine verilen mesajı eksiksiz bir şekilde insanlara iletti.
 • Elçiler tebliğ işinin karşılığını insanlardan değil Allah’tan bekleyerek hareket etti.
 • Resuller açık ayetlerle uyardıkları insanlardan, sözlü ve fiili tepkiler aldı. Kimi ile alay edildi, kimi sürgün edildi, kimi de öldürüldü.
 • İnsanlardan zulmü yapanlardan bir kısmı pişman olup elçiye uydu, kimisi ise helak edildi.
 • Allah’ın elçiler eliyle insanlara verdiği mesajlar, insanlar tarafından tahrif edildi.
 • Son Resul ve son vahiyle kıyamette kadar kullanılacak ilkeler koruma altına alındı.
 • İnsanlar Resulün ölümünden sonra, vahyin daha çok insana iletilmesini değil, halifenin kim olacağı kavgasına başladı. Resulün cenazesi üç gün sonra ancak defnedilebildi.
 • Halife seçilmişti ama halife makamına olan istek hiç bitmedi.
 • Müslümanlar; ehli sünnet ve ehli beyt gibi yeni kavramları ile tanıştı.
 • Resulullah’ın en büyük sünneti olan vahyin yerine, onun adına hadis rivayetlerine başlanıldı.
 • 6236 ayet ile yetinmeyenler 1.5- 2 milyona varan rivayetler içinden uydurulmuş bir dini üretti. Bu dinin artık mezhep imamları ve onların öğrencileri vardı.
 • İmamlar gün oldu sultanların baskısına dayanamayıp, onların isteklerini din olarak halka sundu. Kimi imamlar da baskılar altında öldürüldü veya sürgün edildi.
 • Başlangıçta din için yapılan seferler, daha sonra sultanların tahtlarının koruması için yapıldı.
 • Halifelik babadan oğula geçen bir saltanata dönüştü.
 • Sınırlar genişledi, ancak vahyin gücü yerine, rivayet kültürüne ve kılıcın gücüne teslim olundu.
 • Kılıçla alınan yerler, tüfekle bir bir bırakıldı. Dünya sevgisi ağır bastı, ahiret unutuldu.
 • İktidarlarda kalmak için her şey mubah sayıldı. Haramlar, helal olmaya başlandı.
 • Bereket kaçtı. Pasif iyilerden dolayı Aktif kötüler bol bol türemeye başladı.
 • Vahyin karşısına ideolojiler çıkarıldı. Bunlara uymak da çoğu kimseye ağır gelmedi. Zulüm ayyuka çıktı. Mazluma eziyet edildi. Zalime boyun eğildi. Küfür aldı yürüdü.
 • Allah (cc) her şeyi görüyordu. Kişiye ve toplumlara ikazlar yapıldı. Ancak sıkıntı bitince ikazlar unutuldu. Dalanlarla beraber dalmak normal geldi. Ve yeniden beşere dönüş süreci başladı.
 • İman, Ahlak, Adalet, İbadet gibi birçok kavramın içi boşaltıldı. İş böyle olunca belalar sağanak halde gelmeye başladı. Müslim, Münafık, Kafir özelikleri birbirine karıştı.
 • İnsanların yaptıkları yüzünden yerde ve gökte fesat çıkmaya başladı. Ozon tabakası delindi, buzulların erimesi, zelzeleler, yangınlar, hayvan ve bitki yok oluşları, su afetleri, toplumsal afetler ve hesap edilmeyen salgın hatalıklar çoğalmaya başladı. Vehn, içimize girdi.
 • İnsanlar daha yaşarken, kıyamet sarhoşluğun etkisine girdi. ÇÖZÜM ?

 

Kaynaklar:

Kur’an’ı Kerim Ayetleri ve Mustafa İslamoğlu ders notlarım.