BAŞLARKEN

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

Aklı emanet ettiği her varlığın aklettiği, duyan ve duyuran her duyunun hisettiği, kadrü kıymet bilenlerin şükrettiği, zamanı ve insanı yaratanın, vahyi indirenin, zamanı ve insanı vahiyle şereflendirenin adıyla başlarım.

Kur’an’î Hayat ailesi olarak TEMMUZ-AĞUSTOS sayımızın kapak konusunu AKILDAN KOPUŞ olarak belirledik.

Düşüncenin, sezginin ve her türlü entelektüel ve duygusal aktivitenin membaı kalptir. Allah düşünmenin hiçbir türünü, yani tezekkürü, tedebbürü, taakkûlu, tefakkûhu ve bunların bütünü olan tefekkürü beyne isnat etmez. Onların çıkış yeri akleden kalbimizdir. Yine Kur’an’daki akıl geleneğin bize zerk ettiği “akıl pisliktir” metaforu ile aksi istikamete sahiptir. Kur’an’a göre akıl en büyük nimettir.

Bu bağlamda tüm peygamberlerin gönderiliş amacı, insanın kendisini, çevresini, hayatı, varlığı ve Allah’ı doğru anlamasını sağlamaktır. O yüzden peygamberler, hep anlamın kaybolduğu, aklın kullanılmadığı, âtıl kaldığı bir zaman ve zeminde gelmişlerdir. Kendisini, çevresini, hayatı, varlığı ve Allah’ı yanlış anlayan, bunun sonucunda da hayatın anlamını kaybeden insanlığa doğru anlamanın en kalıcı yöntemini bizzat yaşayarak göstermişlerdir. Bu saiklerden yola çıkarak oluşturduğumuz dosyamızın başyazısında Mustafa İslamoğlu Hocamız; “Kur’an’ın Özü: Fatiha: Eleştirel Aklı Farz Kılan Sûre” başlıklı yazısı ile Fatiha suresinde ele alınan övgü probleminin insanoğlunun en büyük problemlerinden biri oluşunu ele almıştır.

 

Söyleşi köşemizde Sinan Canan ile “toplumsal ve bireysel aklın gidişatı” üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik.

Suhuf köşemizde Kadir Canatan ile Zümer: “Zümreler” Simgesini, Lügat köşemizde Hüseyin K. Ece ile Kur’an’da aklın sahasına giren kavramları ele alacağız. İbrahim Sarmış ile Vahiy, din ve aklın birbirinin alternatifi veya düşmanı değil, yardımcısı ve tamamlayıcısı olduğuna dair cevapları arayacağız.

Bünyamin Doğruer ile aklın önündeki vehim ve hurafelere, Cevdet Işık ile Yunus suresi yüzüncü ayet bağlamında aklını kullanmayanların akıbetine, Esmâ köşemizde ise çok yakın, yakınlıkta sınır tanımayan, eşsiz ve benzersiz olan Rabbimizin “el-Karîb” esmasına yer vereceğiz.

Medya köşemizde Alim Kınık, insanın serüveninin en belirleyici ‘eylemliliği’nin akılla ilişkisi olduğunu, mümeyyiz akıl, âtıl akıl, araç akıl olmak üzere üç hali ele alarak anlatacak.

İktibas köşemizde Emre Dorman, İslam’ın akıl düşmanı bir din olmadığını ele alırken, kitaplık köşemizde Sümeyye Aydın, yine Emre Dorman’ın ‘Allah’a Öğretilen Din’ eserini eserini dergimiz için tahlil edecek.

Analiz köşemizde Sevtap Mendi, Arap-İslam kültürünün akıl yapısını incelerken, Film okumaları köşemizde Cuma Obuz, cehalete karşı aklın verdiği son nefes: Hypatia’nın hayatının anlatıldığı “Agora” filmini kritik edecek.

Fethi Güngör, “Kur’an’ın Yeterliliğine İnanmak ve Eşsiz Kılavuzluğuna Güvenmek” başlıklı yazısı ile vahyi muhatap almanın önemini, Işıl Cıngıllıoğlu, yine harika bir deneme yazısı olan robot Sofia’nın şehadetini, Bilgin Erdoğan, Kur’an’ın akleden kalp tanımından kopuşun eylemlerimiz ile olan ilişkisini, Haydar Öztürk, Kur’an’da akıl-iman ilişkisini, Fehmi Yağlı, akıldan kopuşun kutsallar üzerindeki dezenformasyonunu ele alacaktır.

Gezi-Yorum köşemizde Afra Nur Kayabaşı, bitmeyen müzeler kenti Viyana’nın tarihi dokusunu bizler için kaleme alacaktır.

Aile bölümümüzde Sevim Çetin, Tuba Arabalı Turgutlu, Asiye Türkan ve Özlem Adıyaman birbirinden farklı konuları ele aldıkları makaleleri ile Kur’an’î Hayat Aile Eki’ne katkı sağlayacaklardır.

Soru-Yorum köşemizde Yusuf Özkan Özburun ile siz değerli okuyucularımızdan gelen sorulara cevap aranacaktır.

Dergimizin miniklere hediyesi olan Kur’anî Hayat Çocuk Eki’nde yepyeni bir konsept olan “A’dan Z’ye İsim Şehir Çocuk Ansiklopedisi” ile bundan sonraki sayılarda minik misafirlerimizle buluşmaya devam edeceğiz.

Bu bağlamda siz değerli okuyucularımızın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; Kur’an’ın okuduğumuz, anladığımız, yaşadığımız ve yaşattığımız kadar mübarek olmasını temenni ediyor, Kur’anî Hayat ailesi olarak hayırlı bayramlar diliyoruz.

 

Hatice İ. ERDEM

 

Her türlü görüş, öneri ve tavsiyeleriniz için iletişim: kuranihayatbilgi@gmail.com