İnceleme

Cinsel Kimlik Bozukluğu

Eşcinsellik Gerçekten Doğuştan Gelen Bir Durum Mudur Yoksa Bir Hastalık Mıdır?.

Kur’an’da İnsan Sağlığına Genel Bir Bakış

Batı tıbbında gördüğümüz ‘uzun yaşa da nasıl ve neye mal olursa olsun, yeter ki yaşa’, hatta ‘başkasının yerine de sen yaşa’ kavramı Kur’an’da yoktur. Başkaları için yaşamak, başkalarının iyiliği için ölmek; örnek insan olup sonsuza kadar yaşamak; İslam’da daha çok ön plana çıkarılan değerlerdir. Hatta dünya hayatına tutkulu şeklinde bağlı olan .

Liyakat, Tevhid Ahlâkının Gereğidir

Gerek Allah resulü döneminde gerekse Ömer bin Hattab dönemine kadar muvahhid sahabenin hayatı liyakat tabloları ile doludur. Ne ki daha sonra bu atmosfer bozulmuş ve nepotizm bir virüs gibi Müslüman idarelerin bünyesine girmiştir. Bunun en büyük sebebi ise malum ki nesep asabiyetidir..

Malcolm X'in Hazin Hikayesi ve İslam Ulusu Hareketinde Dini ve Cinsel İstismar

Malcolm X’in hayatı bize, birbirine zıt iki ırkçı kült hareketin, insan hayatını mahvedişini anlatır. Aklı ipotek altına alan ve nefret ile beslenen her kült yapı, insanoğlu için potansiyel bir tehlikedir..

Maun Suresi Bağlamında Dinden Kopuş

Her inanç sisteminin içinde iç güdümlü samimi dindarlar olabileceği gibi dış güdümlü kimseler de olabilmektedir. Dolayısıyla esas olan, bir kimsenin hangi davranışı sergilediği değil, o davranışı niçin yaptığı olmalıdır. Namazı ikame etmek; kıyamda, hapishanedeki suçluları ıslah etmeye, rüku da, yetimhanedeki çocuklara sahip çıkmaya ve secde de dünyadaki aç bilaç .

Hakikatten Kopuş

İnzal olan manadan neşet eden anlamlar çok, çoğul olmuş olabilir. Ama bu düşüncelerin meşruiyet ölçüsü Kur’an’ın resmettiği makulattır/ruhtur. Bunun için vahiyden kopuk olmayan, çağın ruhunu idrak eden bir din dili ve kozmoloji geliştirilmelidir..

Çocuğumun Beyni ve Ben

Duygularımız, öğrenmenin başladığı yer ve hatta çoğu zaman sonlandığı yerdir. Bir şeyi derinlemesine düşünmek için o şeyi gerçekten umursamamız gerekiyor..

Cinsel Kimlik Gelişimi (Psikodinamik ve Psikososyal Etkenler)

İslam fıkhında çift cinsiyetli doğan hermafroditizm (hünsa), eşcinsellikten çok farklı bir gelişimsel cinsiyet bozukluğudur. Bundan dolayı, zaten tıbben de dindeki fıkıh hükümlerine benzer uygulamalar yapılan çift cinsiyetlilik durumu, eşcinsellik için herhangi bir hüküm içermez..

Sufi Teolojide Peygamberlik Algısı

Vahyin inşa etmek istediği peygamber tasavvurundan ilk kopuş, Müslümanların irfani bilgiyle tanışmaları neticesinde gerçekleşmiştir. İrfani inancı İslam topraklarına ilk taşıyanlar ise acemler olmuştur..