Deneme

Wahyte'nin Canı Sağolsun

Kendi kendine mutlak anlamda yetmek sadece alemlerin Rabbine mahsustur. İnsanoğlu yalnızca belli bir süre, geçici bir süre, sınırlı bir yeterlilik hissiyle yaşar. Bu süre boyunca bir bütüne ve bir birliğe aidiyet duygusu ve sorumluluğu duyanlar için, sınırlar anlamlıdır ve lüzumludur..

Çamur

Bizden beni ayıramamayı, ilkesizliği, kişiliksizliği hepimiz eleştirmeliydik. Çamurlaşmayı görüyorsak, razı olmamalıydık. Hem korkuyoruz hem bizcilik bizim de işimize geliyor. Bizcilik bir konfor getiriyor, itiraf edelim. Tekil ve özgün bir sahihlik emek istiyor ve biz tembeliz. Önce kendi tembelliğimizle yüzleşmeliydik. İhlassızlığa aynada bakmalıydık. Yapmadık, yapmıyoruz..

Yorumsuz

Bundan otuz yıl önceki deneyimlerimin sonucunda da görüldüğü gibi, sorgulanmayan ve hayattan koparılmış bir din, sahibini ahlaksız ve o dini istismar eden bir sahtekara dönüştürmektedir..

Bir Garip Hikâye

Her sesin zamana eşlik eden bir tarafının içimizde doğuracağı olası bir yaratığı çoğu zaman fark edemeyiz. Sonra kokular… Hafızamızda korumakla mükellef olduğumuz tüm yıkıcı anıların gizli kusurlarıdır kokular. Ta ki o darbeyi beynimizde duyumsayana kadar emin olun ki bunu da bilemeyiz..

Yardıma Muhtaç Bir Çocuk Nike Marka Tişört Giyer mi?

Birileri ile dayanışma içerisine gerçekten girelim, göstermelik işler yapmayalım. Bir aileyi açlık sınırının üzerine bir miktar çıkartıp onları terk etmeyelim. İnsani değerleri gözetip insanca yaşayabilmeleri için elimizden ne geliyorsa onu yapalım..

Birey Hayatının Toplumla İlişkisine Yönelik Necm Süresi Gönül Okumalarım

Kur’an Okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz..

Hayırlı Günler!

İman ve ibadetler de hayata değer katan, güç katan, verim katan bir forma evrilmeli. Akışı kesmeden, habitatı bozmadan, atıklarla çevreyi kirletmeden ve rahatsız etmeden evrilmeli. Barış, güven, huzur, adalet ve merhamet enerjisi, insanların evlerine ve şehirlerine dağılmalı..

Beka Sorunu

İklim değişikliği ile eko sistemini ve besin zincirini kaybetmiş, soyu tükenmiş, nice hayvan ve bitkinin insanlara dönen etkisi de yine açlık, kıtlık ve başka zorluklar olacak. Avustralya yangınları, Konya obrukları, çekirge istilaları….

Dinde Teslis

Kur’an’da bu isimler veya bu semboller çok geçer. Teslis ismini verdiğimiz bu üç gurup vahye karşı dayanışma halindeler. Allah’ın elçilerine en şiddetli ve öncelikle bu üç gurup karşı çıkmışlardır. Karun’un yandaşları, Para babaları, patronlar, bankerler, tefeciler, faizciler, emekçileri sömürenler, köleleştirdikleri halkların kanını emen keneler hiçbir zaman .

Alabora

Kimse ahlaki sınırların olmadığı bir dünyayı arzulamaz, göze alamaz, sürdüremez, bunun zararını tolere de edemez..

Ötekisizlik

Çoğulculuğa ve farklıların ortak payda etrafında birleşeceğine inanmıyoruz. Bu söylemi dillendirenler bile pratikte buna emek vermiyor, yeri gelince de farklıların birbirine danışma ve dayanışma hak ve fırsatlarını engelliyor..