Dosya

Bir Yetim Hastalık: Sma

Bizim yaptığımız en büyük hata sonuca bakarak yola çıkmak. Halbuki sonuca değil, çabaya odaklanmalıyız. Ya bu bebek zaten 6 ayı geçmiş, gen tedavisi işe yaramaz diyoruz ya da bu para çok fazla, o zamana kadar toplanmaz diyoruz. Yardım etmiyoruz. Teşvik de etmiyoruz..

Nazar Değmesi İnancının Dinimizi Ve Sağlığımızı Bozması

Şüphe yok ki Hz. Peygamber nazardan korunmak için büyüklü küçüklü mavi boncukların, muskaların, maskotların, hayvan başlarının, cevşenlerin, okuyup üflemenin ve türlü şekillerin kullanıldığını görseydi kesinlikle hepsini yasaklardı..

İnsanın Allah’ın Halifesi Olduğu Anlayışı İslamın Değil, Teokrasi Anlayışıdır

Din ile pratik, reel siyasetin ayrılmadığı orta çağ boyunca siyaset, dini sürekli kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır. Bu da hem dinin hem Müslümanların aleyhine olmuştur..

Prof. Dr. Nuran YILDIZ: “Kadın Cinayetleri “Erkeklik” Sorunu Değil “İnsanlık” Sorunudur!”

Toplumda güçlüden güçsüze dönük her türlü şiddeti meşrulaştıran ve temellendiren bir şiddet türü kadına yönelik şiddet..

Adalet, İslam Toplumunun Olmazsa Olmazıdır

Adalet, tevhit inancından sonra Yüce Allah’ın Kur’an’da en çok vurguladığı bir ilkedir. İslam hukuk ve adalet sistemi bunun üzerine kurulmuştur. Bu inancın önce kalplerde, sonra uygulamada egemen olması öngörülmüştür. Böylece bireylerin içeriden ve dışarıdan adaletli olması sağlanmıştır..

Antiekolojik Kentleşmenin Meydana Getirdiği Zararlar

Atıktan enerji üretecek teknoloji ile bir yandan kendi kendine yeten kent olacak diğer yandan kullanılabilir atıklar ise kompost haline getirilerek bitkilerde gübre olarak kullanılacaktır. Neticede kentte çöplük bölgelerine de gerek kalmayacaktır..

Müminlerin Ahlakı Kur’an’dır

Sosyolojik bir olgu olarak Peygamberlerin getirdiği vahiylere inanmış olan toplumların üzerinden uzun zaman geçince, en başta cehalet olmak üzere türlü etkenlerle vahyin öğretilerinden uzaklaşmış ve yerine cahiliye hayatı egemen olmuştur. Zaten vahyin tekrarlanmasının yahut yeni vahiy gönderilmesinin sebebi de budur..

Çalış Dedikçe Şeriat Çalışmadın Durdun

Vahyin aydınlığında çalışıp Yeryüzünde hilafet görevini yapacağına, çalışıp kazanarak, bilim, sanayi ve teknoloji üreterek ve düşmana karşı birlik olup kuvvet hazırlayarak üstün olarak yaşayacağına, iç çatışmalar, eğlence, konfor, israf ve gösterişlerle kendi felaketlerini hazırlayan günümüz İslam ülkelerine ve yönetimlerine umarız bir uyarı olur..

Küresel İklim

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, insan faaliyetlerinin atmosferde yarattığı etkinin sonucunda küresel ortalama sıcaklıklarda artış yaşandığını ortaya koymuştur..