Yayıncı Künyesi

HAYATIN YENİDEN İNŞASI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Hamdolsun, tenezzül buyurarak insanı muhatap alan, akıl ve vicdan nimetleri yanında insanoğluna elçiler aracılığıyla vahiy inzal eden Rabbimize.

Salât olsun, ilahi vahyi insanlığın maruf değerleri ile buluşturan, hidayet rehberini en güzel örneklik olarak yaşayan kerim elçiye...

Selam olsun, onun ev halkına, yol arkadaşlarına ve davasını yüklenen müminlere...

Vahiyle hayat bulma çabalarına mütevazı bir katkı yapabilmek için 2008 yılında yayın hayatına başlayan Kur’anîHayat, iki aylık periyotlarla yayınlanmaktadır.

Kur’anîHayat, maruf olanı tavsiye ederek, münker olandan alıkoyarak ıslah ve inşa çabası ortaya koymaktadır.

Bu tefekkürden hayata uzanan bu salihatı, ilahî bir inşa projesi olan vahiy esas alarak, şu dört aşamaya uygun yapmaya gayret ediyoruz:

1. Vahiy, çoğunlukla içini boşaltıp yeniden anlam yüklediği kelime ve kavramlarıyla muhataplarının tasavvurunu inşa etmeyi amaçlar.

2. Vahiy, önerme ve hükümleriyle muhataplarının aklını inşa etmeyi amaçlar.

3. Vahiy, örnek olarak anlattığı şahsiyetlerle muhataplarının şahsiyetini inşa etmeyi amaçlar.

4. Vahiy, ancak bütünsel bir okuma ve derin tefekkür sayesinde ulaşacağımız maksat ve ruhuyla, hayatı inşa etmeyi amaçlar.

Kendimizin de tabiî olduğu bu çalışmalarımızın müfredatı Kur’an-ı Kerim’dir, olması gereken de budur. Bu çabanın ‘rol model’ muallimi ise Kur’an’ı ahlak edinen, onu hayata giydiren, vahiy ile aktif iyi olan nebi-resul Hz. Muhammed’dir.

Kur’an-peygamber-insan ilişkisinden çıkardığımız ‘terbiye’ ilkeleri, bu modelin temel ilkeleri olarak görmekteyiz:

1) Tertil eksenli bir model; Kur’an hayatın içine inmiştir.

2) Şahsiyet eksenli bir model; vahyin muhatabı insandır.

3) Sorumluluk eksenli bir model; şuur, idrak, irade esastır.

4) Anlam eksenli bir modeli; her insan orijinaldir.

5) Farklılıkları esas alan bir model; varlık çok katmanlıdır.

Bu ilkeler çerçevesinde hedefimiz şahsiyet inşasına katkıda bulunmaktır. Zaten başından beri insanı çalışmalarımızın eksenine koymuş bir yapı olarak, insanı başka bir şeyin eksenine koyarak ‘nesneleştirmek’ insanın haysiyetiyle bağdaşmadığını düşünüyoruz. Çabamız, insanı vahiy deryası ile karşı karşıya getirmektir...

***

Dergimizin Kur’anîAile bölümünde ise, toplum, aile, ebeveyn, çocuk, talim-terbiye, pedagoji ve aile çatısının altında yaşananlara yönelik olarak işlenen yazılar yer almaktadır.

***

Dergimizin geçmiş sayılarına münferit ya da takım olarak sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra, dergimize okuyarak, çevrenize tavsiye ederek, yazı göndererek, eleştirerek katkıda bulunabilirsiniz.