Esmalar

EL-VEDÛD / ER-RAÛF:

Tarih : Agustos 03, 2017
Sayı : Mayıs-Haziran 2017
Konu : Esmâ-i Hüsnâ
Yazar :H. Kemal GÜRGER

EL-VEDÛD: Çok seven-sevilen

Mutlak ve sınırsız, eşsiz ve benzersiz sevgi kaynağı

“Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sonra O’na tevbe edin. Muhakkak ki benim Rabbim, Rahim’dir, Vedûd’dur.” (Hûd  11:90)

El-Vedûd olan Rabbimiz yarattığı her şeye sevgisini de katmıştır. Dünyayı birbirinden güzel çiçeklerle donatmış tabiatı görsel bir güzellikle süslemiştir. Lale elifi simgeler. Lalenin lafsa doğru meyli ve yapraklarının kalp şekli, içimizdeki sevginin tezahürüdür. Hilal kalpteki iman nurunun dışa yansıması olan İslam’ı sembolize eder. Zira "Allah, îmânı sevdirdi ve onu kalplerinizde süslü kıldı." 49/7 el-Vedûd’un sevgisi genişleyen ve her şeyi kaplayan bir sevgidir…

Rabbim bu sevgiye layık eylesin bizleri…

 

ER-RAÛF: Çok şefkatli

Şefkati eşsiz ve benzersiz olan

İlahi şefkatin iki türlü tezahürü vardır. İradesiz ve iradeli varlıklara tezahürü. İradesiz varlıklarda ki tezahürü koyduğu kanun ve yasalarla oluşur.

“Ve evcil hayvanları da O yarattı: sizi ısıtan giysileri onlardan temin ediyorsunuz. Daha başka yararlarının yanında onlardan elde ettiğiniz besinleri de yiyorsunuz. Yine onlarda, akşam getirdikten ve sabah salarken sizin güzellik duygunuzu tatmin eden bir boyut vardır. Kendinizi sıkıntıya sokmadan ulaşacağınız nice mekânlara yükünüzü onlar taşır. İyi bilin ki Rabbiniz gerçekten Raûf’tur, Rahîm’dir.”(Nahl 16:5-6)

Rauf esmasını anlamak için annelere bakmak yeterlidir. Canlılara verilen annelik şefkati ve merhameti Raûf ve Rahîm olan Allah’ın bir tecellisidir. Kuğu kuşunun diğer adı da süs kuşudur zira çok zarif yaratılmıştır. Şefkat doğası gereği estetik bir duygudur. Belki de bu nedenle annelerde daha fazla tecelli etmiştir. Her canlıdaki bu zarafet yaratma ki şefkatin yansımasıdır…