Dünya Hali

Tarih : Mart 04, 2016
Sayı : Mayıs-Haziran 2011
Konu : Dünya Hâli
Yazar :Ferhat DENİZ

2011 yılının Mart ve Nisan aylarında Libya’da bir iç savaşa dönüşen çatışmalar, batının bu çatışmalara müdahalesi ve Japonya’da sonu nükleer felakete varan deprem felaketi gündeme damgasını vurdu. Türkiye’nin gündeminde ise özellikle Nisan ayından itibaren 12 Haziran’da yapılacak genel seçimler birinci sıradaydı.

LİBYA

Önce Fransa’nın başını çektiği koalisyon güçleri Libya’da hava harekâtına başladı. BM kararına istinat ettirilen müdahale komşu ülkelerin onayı, sivillere yönelik tehdit gibi şartlara bağlıydı ve Kaddafi rejiminin devrilmesini değil; sadece frenlenmesini öngörüyordu. Bilahare Türkiye’nin de özellikle ısrar etmesi üzerine, operasyonlar NATO şemsiyesi altına alındı. Türkiye önceleri NATO müdahalesi dahil herhangi bir askeri müdahaleye karşı olmasına rağmen; son gelinen noktada hiç olmazsa yapılacak müdahalenin NATO şemsiyesi altına alınmasını savundu.

Sonuç olarak dış müdahale çift yönlü bir etki yaptı. Hem isyancıların başarıya ulaşmaları halinde kazanacakları zafere gölge düşürdü; isyanın asaletini zedeledi. Hem Kaddafi rejimine ayakta kalmak için şans vermiş oldu. Kaddafi’yi kendi halkını ezen diktatör konumundan, işgal güçlerine kafa tutan lider konumuna terfi ettirdi. Batı koalisyonu ve NATO müdahalesi adeta Libya’nın bölünmesini sağlamak ve bölünmenin devamlı olabilmesini garanti etmek üzere planlanmış bir operasyon görüntüsü verdi.

Bu arada Türkiye hem Trablus hem Bingazi’de temsil edilen yegâne hükümet olarak birkaç kez tutukluların salıverilmesi, yabancıların tahliyesi gibi diplomatik başarılara imza attı.

Libya’da henüz fotoğraf netleşmedi. Temennimiz hala ülkenin bölünmemesi ve Kaddafi’nin diplomatik yoldan saf dışı kalmasıdır.

SURİYE

İsyan dalgası Suriye topraklarına da sıçradığında Suriye devlet başkanı Beşşar Esad ayaklanmaların dış destekli olduğunu açıkladı. Bu açıklama kısmen doğru olmakla birlikte sorunu çözmüyordu. 48 yıldır devam eden olağanüstü hal (ohal) kaç kez söz verilmiş olmasına rağmen bir türlü kaldırılamadı. Öte yandan birçok Arap ülkesinde yasak bulunan sosyal paylaşım siteleri Suriye’de geçtiğimiz yıl içinde tamamen serbest bırakılmıştı. Bu da rejimin bir açılım yapmak istediğini gösteren emarelerden biri…

Sanki Suriye’de devlet içinde farklı devletler var ve halk tarafından da sevilen Beşşar Esad’ın iradesine rağmen açılım içeriden baltalanıyor.

MISIR

Eski devlet başkanı Mübarek zorunlu ikamete tabi tutulduğu Şerm el-Şeyh’e celp gönderilerek mahkemeye çağrıldı ve suçlu bulundu. Mübarek, devrimcilerin üzerine ateş açılması için asla emir vermediğini ve bu konuda suçsuz olduğunu öne sürdü. Ancak mahkeme heyeti ülkenin en yüksek ve güçlü yöneticisinden habersiz bu cinayetlerin işlenemeyeceğini, bakanlarının ondan habersiz bir adım atmadıklarını dikkate aldı. Mübarek’in her iki oğlu da hapiste bulunuyor.

Mısır yargısı sadece devrim sonrasında değil, Mübarek’in iktidarı esnasında da adaleti ayakta tutacak kararlara imza atmıştı. Hemen her seçimden sonra muhalefet partileri seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla  mahkemeye başvururlar ve Mısır mahkemelerinden seçimlerin iptali ve yenilenmesi kararı çıkartırlardı; ancak Mübarek yönetimi bu kararları dikkate almaz, uygulamazdı. Kahire’de hâkimler daima vardı ve hala Kahire’de hâkimler var. Şimdi Kahire’deki hâkimlerin kararları yönetim tarafından da dikkate alınmaya başlandı.

JAPONYA

Japonya birbiri ardınca gelen üç felaket yaşadı. Önce 11 Mart’ta deprem, ardından tsunami ve daha korkuncu ve devamlısı nükleer felaket. Fukuşima nükleer reaktöründe soğutma sistemleri kontrol edilemediği için radyasyon sızıntısı başladı ve tarihin en büyük nükleer felaketi sayılan Çernobil faciasından bile daha büyük çapta bir sızma ortaya çıktı. Basına sızan haberlere göre depremden 10 gün önce değiştirilen teftiş raporlarında kimi güvenlik önlemleri denetlenmediği halde denetlenmiş gibi gösterilmiş. Felakete teknik olarak, deprem sebebiyle kesilen elektrik enerjisinin yerini otomatik olarak alması gereken dizel jeneratörlerinin çalışmaması gösterildi. Yani üç kuruşluk jeneratörler kontrol edilmemiş, bozuksa tamir edilmemiş ve elektrik kesilince devreye girmemiş. Şimdi radyasyonun etkisi denizde, karada ve havada nesiller boyunca görülecek. Japon başbakanı Naoto Kan, radyasyon sızıntısının yol açtığı felaketten dolayı özür diledi. Japon halkının deprem ve tsunami sırasında gayet disiplinli ve organize hareket ettiği gözlendi.

Bu arada Türkiye’de Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santralle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Resmi ağızlar bütün güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etseler de santralin yol açtığı kaygı devam ediyor. Sadece Türkiye değil, Akkuyu santralinin Akdeniz’i tehdit edebileceği gerekçesiyle Yunanistan bile santralin yapımını protesto ediyor. Ben de evimde bir gece lamba açarken düşünmeden edemiyorum: “Acaba gereksiz enerji tüketerek Japonya’da ve dünyanın birçok yerinde nükleer santrallerin yapılmasında benim sorumluluğum nedir?”

TALÂT KOÇYİĞİT HAKKA YÜRÜDÜ

“Âlimin ölümü âlemin ölümü” derler. Çağımızın ehl-i hadis ulemasından Talât Koçyiğit Hocaefendi 18 Nisan 2011 Pazartesi günü vefat etti. Talat Hoca’yı Ahmed b. Hanbel’in el-ilel’ine yaptığı tahkik gibi hadis çalışmaları yanında Tevfik el-Hakîm’in Ashabu’l-Kehf adlı tiyatro oyunu gibi edebi eser tercümeleri ile de tanıyoruz. Bir meali de bulunan Koçyiğit Hoca, Süleyman Ateş Hoca’nın İslami Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan “Cennet Müslümanların Tekelinde Değil” makalesine reddiye babında “Cennet Müminlerin Tekelindedir” ve bilahare kaleme aldığı “Hafızın unuttuğu ayetler” başlıklı makaleleri de hatırladıklarımız arasında.

Ankara İlahiyat Fakültesi’nde hadis kürsüsü her ne kadar Prof.Dr. Tayyip Okiç tarafından kurulmuş olsa da birçok hadis meselesinde Türkiye’deki ilk veya temel çalışmalar Talât Koçyiğit Hoca tarafından yapılmıştır. Hadis Terimleri Sözlüğü, Hadis Tarihi ve Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar bu eserler arasında sayılabilir.

TÜRKİYE YENİ ANAYASASINI SEÇECEK

Türkiye 12 Haziran seçimlerinin sath-ı mailine girdi. Adaylar açıklandığında, beklendiği üzere yeni Anayasa’yı yapacak; bir anlamda kurucu meclis gibi çalışacak bir meclisin seçileceğinin de sinyalini almış olduk. Başbakanın başkanlık sistemi özlemi biliniyor; ancak bu sistemin Türkiye için uygun olmayacağı, zaten mevcut haliyle parlamenter demokrasinin de yarı başkanlık sistemini andırdığı görüşleri de kamuoyunda kuvvetle savunuluyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın bağımsız liste oluşturan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) adaylarından 7 kişinin adaylığını veto etmesi şiddetli protestolara yol açtı. Kararları yargı denetimine tabi olmayan YSK, 72 saat sonra geri adım atarak bu adaylardan 6’sına seçime katılma vizesi verdi. Mayıs ve Haziran aylarında da seçimler ve anayasa gündemi teşkil etmeye devam edecek.