Editörün seçtikleri

Görmeniz gereken içeriklerimizi sizin için derledik

Nazar Değmesi İnancının Dinimizi Ve Sağlığımızı Bozması

Şüphe yok ki Hz. Peygamber nazardan korunmak için büyüklü küçüklü mavi boncukların, muskaların, maskotların, hayvan başlarının, cevşenlerin, okuyup üflemenin ve türlü şekillerin kullanıldığını görseydi kesinlikle hepsini yasaklardı.

Prof.Dr. Zeki BAYRAKTAR Hocamızla Covid-19 İle İlgili Söyleşi

Prof.Dr. Zeki BAYRAKTAR Hocamızla Covid-19 ile ilgili güncel aşı tartışmalarını ve son çıkan “İnterseks-Hermafrodit ve Eşcinsel” isimli eseri, ayrıca cinsel kimlik bozuklukları konusu üzerine merak ettiklerimizi konuştuk.

Gıdalar Allah’ın Mukît İsminin Tecellisidir

Kur’an, aklın kirli bilgiyle beslenmesini, bedenin kirli gıda ile beslenmesinden daha öncelikli ve büyük bir sorun olarak ele alır. Kalbin arınmasına ilişkin ayet sayısı, bedenin arınmasına ilişkin ayet sayısıyla kıyaslanamaz bile.

Tayyibe Kavraminin Niteledikleri Ve Helâl İlişkisi

Helâl ve haram kılma Allah’ın hakkı olduğuna göre, burada Peygamber’in de helâl-haram kılar denmesi ancak, temiz (tayyibat) ve pis (hebâis) şeyleri Allah’ın ona öğretmesi, onun da onların helâl ya da haram olduğunu açıklaması anlamındadır.

Delta; Yaşlanmış Nehirdir…

İnsan, yeryüzündeki hizmetini bihakkın, tam anlamıyla yerine getirebilmesi için, hayatının bütün evrelerinde, özellikle son yıllarında çok daha sağlıklı ve en yüksek seviyede verimli kalmalıdır. Yapılması gereken şey, bedeninizin sorumluluğunu üstlenmektir.

Sağlıklı Öznellik Sağlıklı Hayat

Bütün çirkinlikler haddini bilmezliğin bir sonucudur. Haddini bilmezlik hem sınır ihlali ve hem de sınır tayini olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dosya

Tümü

Dosya kategorisine ait içerikler

Nazar Değmesi İnancının Dinimizi Ve Sağlığımızı Bozması

Şüphe yok ki Hz. Peygamber nazardan korunmak için büyüklü küçüklü mavi boncukların, muskaların, maskotların, hayvan başlarının, cevşenlerin, okuyup üflemenin ve türlü şekillerin kullanıldığını görseydi kesinlikle hepsini yasaklardı.

Farkındalık Köşesi

Tümü

Farkındalık Köşesi kategorisine ait içerikler

Son eklenenler

Son eklenen önemli, güncel haberler

Nazar Değmesi İnancının Dinimizi Ve Sağlığımızı Bozması

Şüphe yok ki Hz. Peygamber nazardan korunmak için büyüklü küçüklü mavi boncukların, muskaların, maskotların, hayvan başlarının, cevşenlerin, okuyup üflemenin ve türlü şekillerin kullanıldığını görseydi kesinlikle hepsini yasaklardı.

Sarp Yokuş: Pandemi

Tecrit edilmiş bir odada hastalıkla mücadele etmek ruhunda yaralar bırakıyor insanın. İyi olacağını söyleyen, umut veren bir elle dokunuyoruz kalplere. Önlük, maske, gözlük ve eldivenle de olsa gülümsüyoruz.

İsraflardan Sağlıklı Yaşamlara

Dindarlık taslamak adına temiz ve helal rızıkları yasaklamak da sınırı aşmaktır. Belki de günümüzün küresel sorunlarının başında gelen küresel ısınma, bir an evvel çözülmeye muhtaç bir problem teşkil etmektedir.

Logoterapi: Varoluşsal Anlamlılık İle Tedavi

Vahyin nihaî hedefi, insana, kendisinin bu hayatta varoluşsal olarak anlamlı olduğunu hatırlatmaktır. Dinin, varoluşsal boşluğu ortadan kaldırarak, insana anlam kazandırdığına dair bir başka delil ise Kur’ân’da, “Allah göklerin ve yerin nurudur” (Nûr, 24:35) ayetidir. Öyleyse yeryüzünde her bir şeyin bir anlamı var ise insan hayatının da bir anlamı olmalıdır.

Koronavirüs Süreci Öncelikle Kelam Ve Fıkhın Konusudur

Koronavirüs yeni bir kelami bakışa ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bu kelami anlayışın ana kodlarını insanın davranışlarında özgür olduğu inancı oluşturmalıdır. Dolayısıyla yeni anlayış insanı eylemlerinden sorumlu tutan özgürlükçü anlayıştır.

Prof.Dr. Zeki BAYRAKTAR Hocamızla Covid-19 İle İlgili Söyleşi

Prof.Dr. Zeki BAYRAKTAR Hocamızla Covid-19 ile ilgili güncel aşı tartışmalarını ve son çıkan “İnterseks-Hermafrodit ve Eşcinsel” isimli eseri, ayrıca cinsel kimlik bozuklukları konusu üzerine merak ettiklerimizi konuştuk.

Gıdalar Allah’ın Mukît İsminin Tecellisidir

Kur’an, aklın kirli bilgiyle beslenmesini, bedenin kirli gıda ile beslenmesinden daha öncelikli ve büyük bir sorun olarak ele alır. Kalbin arınmasına ilişkin ayet sayısı, bedenin arınmasına ilişkin ayet sayısıyla kıyaslanamaz bile.

Casiye: Yenilmişlik Simgesi

Casiye Suresi, Mekke döneminde gelmiş olup orta uzunlukta bir suredir. Toplam 37 ayetten oluşmaktadır. Bu sureye “Şeriat Suresi” ve “Dehri Suresi” adı da verilmiştir. Çünkü bu sure şeriat ve dehr (zaman) gibi kavramları da ele almaktadır.

Söyleşi

Tümü

Söyleşi kategorisine ait içerikler

Prof.Dr. Zeki BAYRAKTAR Hocamızla Covid-19 İle İlgili Söyleşi

Prof.Dr. Zeki BAYRAKTAR Hocamızla Covid-19 ile ilgili güncel aşı tartışmalarını ve son çıkan “İnterseks-Hermafrodit ve Eşcinsel” isimli eseri, ayrıca cinsel kimlik bozuklukları konusu üzerine merak ettiklerimizi konuştuk.

Prof. Dr. Kadir CANATAN Hocamızla “Batı Dışı Bir Sosyal Bilim İmkânı: İbni Haldun” Eseri Üzerine Söyleştik…

Toplumsal ahlaktan kopuşa gelince, toplumun iki dokusu vardır. Biri yumuşak doku ki buna ahlak diyoruz, diğeri de sert doku ki, buna da hukuk diyoruz. Ahlak ve hukuk birbirini tamamlar. Hukukun genişlediği bir toplumda ahlak geriler.

Prof. Dr. İlhami GÜLER İle Ahlaktan Kopuş Üzerine Söyleşi

"Dinin durması gereken yerin toplum ve birey olduğu kanaatindeyim. Siyaset ve bürokrasi değil, siyaset ve bürokrasi aktif olarak orada dinsel söylemin bulunmasının çok tehlikeli olabileceği kanaatindeyim..."

“Benim İçin Çöp Diye Bir Şey Yok, Benim İçin “Atık” Ulusal Bir Servettir”

“Doğadan Kopuş” bağlamında Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ile yenilenebilir kaynaklı enerji, hava kirliliği, iklim değişikliği ve tüm bunlara karşı bireysel sorumluluklarımız üzerine söyleştik...

“İstişare Meşruiyetin Temel Unsurudur”

"Bir siyasal sistemde meşruiyeti temin etmenin temel yollarından birisi adaleti tesis etmektir.Günümüzde siyaset felsefesinin en temel tartışmalarından birisi olan bu alan, aslında Müslüman siyaset düşüncesinin temel ilkeleri ile yeniden yorumlanarak daha geniş bir biçime kavuşturulmalıdır."

“Devletin Dini Adalet, Yöneticinin Dini Emaneti Gözetmek ve Ehline Vermektir”

"Makamların geçiciliği İslâm’ın en çok vurguladığı şeylerden birisidir. O makamların emanet olduğu ve emanetin hassasiyetle korunması gerektiği fikri hakimdir. Makamların geçiciliğini bize anlatan tek sistem bugüne kadar sadece demokrasi olmuştur."